С. Сахарнов - Разноцветное море. Сказки. Исп. М. Петрова и Б. Тетерин 1975