Румянцева Т. на сцене и в жизни ( зап. 1986, радио Карелия)