Маркуша А - Щит героя (Михайлов А, Чурсина Л, Симонова Е, Лазарев Е, Глаголева В, Тенякова Н, Киндинов Е. и др. 1985г)