Олдржих Данек - Разговор накануне суда (радиопост) ч2 из 2-х зап. 26.2.67г