Салказанова Ф. - РС - За и против. Помощь ЕС - (вед.: автор)