Салказанова Ф. - РС - Казус - (вед.: автор), (Зап.: 05.12.1989г.)