Тургенев И - Елена Стахова (Е.Коровина, Н.Литвинова,Я Смоленский,И.Кваша,С.Жирков,В.Ларионов В.Хохряков)